19 oktober 2009

Ett skepp kommer lastat

- Med vad då?
- Med godis från Kanada!!!